1. حسین هوشمند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , رضا ارجمند , معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای , بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
 2. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار شورک، شرق ایران , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
 3. شیرین شجاعی زاده اقدم , محمدرضا حیدریان شهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی کانی سازی ذخیره معدنی منگنز استاج ( جنوب غرب سبزوار) بر اساس داده های زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی شناسی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
 4. شیرین شجاعی زاده اقدم , محمدرضا حیدریان شهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , زمین‌شناسی، پتروگرافی و آلتراسیون واحدهای سنگی منگنز استاج (جنوب غرب سبزوار) , دومین کنگره بینالمللی علوم زمین و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
 5. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزاد بهرام زاده , حسین خدیوی , سعیده غلامی , مناطق امید بخش ایران برای اکتشاف سنگهای قیمتی , دومین همایش ملی گوهر شناسی و بلور شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
 6. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای نیمه عمیق در منطقه چشمه خوری، شمال-غرب بیرجند , هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 7. سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسین محمودی قرائی , مقایسه کارایی دو نوع مختلف منیزیا برای حذف کادمیوم از محلول ھا , سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 8. سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , محمدحسین محمودی قرائی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی اثر فاکتور زمان تماس بر ظرفیت و درصد حذف کادمیوم توسط منیزیا , سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 9. لیلا پاژخ زاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , بررسی الگوهای ساختاری و ارتباط آنها با تشکیل رگه های فلوئوریت معدن کوه سفید، جنوب شرقی مشهد , هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 10. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 11. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی دگرسانی و کانی سازی گستره هلاک آباد-ششتمد (جنوب سبزوار) , سی و یک امین کنفرانس علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 12. عبدالواحد میربلوچ , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , آزاده ملکزاده شفارودی , زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه چشمه خوری، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی , سی و یکمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
 13. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , تستهای صنعتی کانسار کائولن دربند با نگرشی بر کاربرد صنعتی و ژئوشیمی , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 14. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مطالعه زمین شناسی، آلتراسیون و کانی زایی منطقه شمال غرب گناباد , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۹
 15. آیناز یاحسینی پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسین زرین کوب , نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۹
 16. مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۹
 17. اصغر قاسمی برسیانی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه،(رباط سفید) شرق ایران , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۹
 18. عبدالواحد میربلوچ , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد حسین زرین کوب , زمین شناسی،آلتراسیون و کانی سازی شرق چشمه خوری شمال شرق خور،خراسان جنوبی , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
 19. آیناز یاحسینی پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد حسین زرین کوب , زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی شمال شرق خور،خراسان جنوبی , سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
 20. هادی اقبالی حسین آباد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , سیدمسعود همام , مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 21. فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی ECC , همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
 22. زهرا کیوانلوشهرستانکی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی خاستگاه تکتنوماگمایی و سری شیمیایی سنگهای ولکانیکی کالرد ملانژ سبزوار (شمال سنگ سفید) , همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
 23. اشرف سّیاحی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بررسی پتروگرافی و آلتراسیون کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد واقع در شرق معدن سنگان خواف (خراسان رضوی) , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 24. فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , ژئوشیمی و کانی سازی در ارتباط با کانی زایی مس در غرب نوار آلتراسیونی ھلاک آباد (جنوب غرب سبزوار) , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 25. فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی6ECC , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 26. زینب محمدزاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های مافیک و الترامافیک منطقه کوهی واقع در افیولیت ملانژ رباط سفیدتربت حیدریه , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 27. هادی اقبالی حسین آباد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , فرزین قائمی , کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم , نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 28. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , تحلیل مولفه های اصلی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای در ناحیه هلاک آباد (سبزوار) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
 29. صدیقه زیرجانی زاده , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
 30. فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی , بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز , دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
 31. مریم کل میشی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
 32. فاطمه داوند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , علیرضا شاکر اردکانی , تعیین زونهای دگرسانی معدن کائولن بهارستان (جنوب غرب سبزوار، ایران): براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و XRD , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
 33. مریم کل میشی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) , دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
 34. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی کانسار کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) , چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 35. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , مطالعه زمین شناسی و ارائه مدل کانی سازی در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن , چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 36. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 37. سعیده غلامی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مطالعات کانی شناسی بر روی ذخیره معدنی سرب و روی نیگنان- شمال غرب بشرویه، ایران مرکزی , چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 38. فرشته رنجبرمقدم , سیدمسعود همام , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 39. فرشته رنجبرمقدم , سیدمسعود همام , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , رابطه بین دگر شکلی و رشد پورفیروبلاستها در اندالوزیت شیست های منطقه قنداب - جنوب شرق فریمان , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 40. زهرا امیرچخماقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , مطالعات کانی شناسی متاپلیتھا در منطقه غرب و شمال غرب قنداب (جنوب شرق فریمان ) , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 41. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن , هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 42. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) , هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 43. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی , هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 44. هادی خورسنداکبرزاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , هادی پیروچ , حسین غفاری راد , بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی سنگھای آتشفشانی آق قلعه و خرق، جنوب شرق اسفراین (شمال شرق ایران) , هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 45. زهرا امیرچخماقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 46. سمانه نادرمزرجی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 47. پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا , مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 48. ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 49. وحید ابراهیمی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حسین غفاری راد , زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 50. هادی خورسنداکبرزاده , حسین غفاری راد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان(آق قلعه) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
 51. رقیه ذبیحی خرق , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , بررسی سنگ شناسی - ژئوشیمی و مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد واقع در جنوب غرب بیرجند , هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 52. سعید کلاهدانی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حمید رحمانی , معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 53. سمیه حسینی نژادمحبتی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , محمد حسین زرین کوب , پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 54. فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 55. سمیه حسینی نژادمحبتی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد حسین زرین کوب , ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 56. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , نقش دیاگرام های حرارتی TTT در تبادلات فازی , شانردهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 57. جواد لطفیان , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدرضا حیدریان شهری , محمد حسین زرین کوب , کلاته آهنی، کانی سازی مس- طلای غنی از اسپکیولاریت گناباد ، شرق ایران , شانزدهمین انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 58. رقیه ذبیحی , مرتضی رزم آرا فرزقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حشمت الله قاصد , کانی شناسی، برهمکنش پترولوژیک، ژئوشیمی و نقش بافرهای FMQ (فایالیت-مکنتیت-کوارتز)و HM(هماتیت- مگنتیت) در کانی سازی سنگهای پلوتنیک و ولکانیک منطقه آق قلعه و خرق، جنوب غرب قوچان , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 59. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , اعظم سادات میرانوری بایگی , کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه , پانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 60. مصطفی فیض , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , برشی شدن هیدروترمالی در ولکانیکهای منطقه زرقان (شمال غربی سبزوار) , پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 61. بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , علی حسینمردی , کاربرد دورسنجی جهت شناسایی نواحی مستعد کانی زائی در محدوده روستای هلاک آباد سبزوار , پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایرن , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 62. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد تقی پور حسن سالکوبه , اکرم نادمی , مصطفی فیض , سمیه حسینی نژادمحبتی , کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربرد صنعتی ذخایر میکا در منطقه املش ( استان گیلان) , پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 63. عطیه غریب نواز , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , عباس یوسفی , محمدحسین محمودی قرائی , کانی شناسی صنعتی ذخائر کائولن آهویی و رخ سفید گناباد با نگرش ویژه بر ژئوشیمی عناصر کمیاب آنها , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 64. عطیه غریب نواز , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , عباس یوسفی , بررسی کاربرد صنعتی کائولن معادن آهویی و رخ سفید گناباد و مقایسه آنها با ذخایر کائولن امریکا , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 65. بی بی منصوره مظلوم ترشیزی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سعید سعادت , پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی بخش غربی معدن هلاک آباد (جنوب سبزوار) , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 66. اعظم سادات میرانوری بایگی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی رس کائولینیتی یاسمینا , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۱۳
 67. اکرم نادمی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , عباس یوسفی , بهرام سامانی , مطالعات زمین شناسی کانسار سیلیس بزد (شرق استان خراسان رضوی) و بررسی کاربرد آن در تولید شیشه , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 68. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , اعظم سادات میرانوری بایگی , نگرشی بر مواد اولیه صنایع سرامیک ایران ( کائولن – فلدسپار) , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 69. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سعید سعادت , زری باغدار دخت , بررسی تأثیر درجه حرارت بر رفتار فیزیکی – شیمیائی خاکهای رسی مورد استفاده در آجر سفال , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۵
 70. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد ناصری , اکرم نادمی , کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جاجرم با نگرشی ویژه بر مشکلات تکنولوژیکی آن , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
 71. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , عباس یوسفی , اکرم نادمی , کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سیلیس اولنگ مرغی و بررسی کاربرد آن در صنعت شیشه , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
 72. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد رضا جعفری , مجید اسماعیل پور , زون آلتراسیون سیلیسی منطقه سرسفیدال با نگرشی ویژه برفرآوری و کاربردهای صنعتی آن , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
 73. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حسین شیخی , مصطفی فیض عارفی , بررسی های کانی شناسی ، ژئوشیمی و کانسار زائی ولکانیک های پست افیولیتی ترشیری بین سبزوار تا قوچان ( زرقان- کوه دوک ) , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
 74. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , عباس یوسفی , عطیه غریب نواز , کانی شناسی و ژئوشیمی ذخایر معدنی کائولن آهوئی و رخ سفید گناباد با نگرشی ویژه بر مقایسه خواص فیزیکوشیمیائی آنها با دیگر ذخایر ایران و کاربرد صنعتی , چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
 75. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , زهرا خواجه میری , کانی شناسی، ژئوشیمی ومصارف صنعتی ذخیره فلدسپار بمرود قاین , سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۱۲
 76. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مواداولیه صنایع شیشه بانگرشی ویژه بر تولید فرآورده های پیرکس واوپال , سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۱۲
 77. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آندره لالوند , تاثیر مراحل آماده سازی نمونه های بنتونیت شرق ایران در شناخت دقیق آنها , دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۱۴
 78. محمدحسن کریم پور , احسان ترابیان کاخکی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , علیرضا باباخانی , زمین شناسی و ژئوشیمی کانسارطلای طرقبه , دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۱۴
 79. محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش , ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۱
 80. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان , بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۲۸
 81. بهمن شیرزاده , بهرام شیرزاده , حمید امیرخانی منفرد , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , نگرشي بر كاني شناسي صنعتي اندالوزيت شرق فريمان , نوزدهمين گردهمائي علوم زمين - سازمان زمين شناسي كشور - تهران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۴
 82. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , كانسارهاي مس و ارزيابي پتانسيل معدني ان در استان يزد , هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۷
 83. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , مطالعه خصوصيات كاني شناسي و شيميائي منيزيت ذخاير قلعه بيد (زاهدان) و بررسي امكان استفاده از انها در , هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۷
 84. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آندالوزيت شرق ايران- روزنه اميدي به توليد فرآورده هاي دير گداز اسيدي , هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۷
 85. خسرو ابراهیمی نصرآبادی , كائولن زنوز - نگرشي بر خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و كاربردهاي صنعتي , چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - تبريز , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۸